Warunki i zasady użytkowania serwisu

Zastrzeżenie prawne dotyczące korzystania z Armagard.pl

  1. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie informacje na stronie skierowane są wyłącznie do osób, które przebywają na naszej stronie internetowej.
  2. Armagard Ltd. podjął wszelkich starań w przygotowaniu zawartości tej witryny. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Armagard Ltd zrzeka się wszelkich gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości informacji zawartych w tym serwisie.
  3. Armagard Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z jakiejkolwiek informacji zawartej w treści materiałów na tej stronie.
  4. Niektóre (hypertext) linki na tej stronie prowadzą do witryn, które nie są pod kontrolą Armagard Ltd. Po uaktywnieniu któregokolwiek z tych linków opuszczasz stronę internetową Armagard Ltd i Armagard Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do materiału na stronach, która nie znajduje się pod kontrolą Armagard Ltd.

Wszystkie zastrzeżenia i wyłączenia są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Jeśli którekolwiek z postanowień i klauzul wyłączających lub wykluczających są bezprawne, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, to ten przepis zostanie uznany za prawny i nie będzie on miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Prawa własności intelektualnej

Copyright © 1996-2023 Armagard Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiały, o ile nie zaznaczono inaczej (w tym między innymi wszystkie artykuły, teksty, obrazy, filmy, logo, kompilacje i projekty) są Copyright © 1996-2023 Armagard Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiały Armagard Ltd mogą być kopiowane i rozpowszechniane w ograniczonym zakresie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem, że ich treść zostaje nienaruszona, a wszystkie kopie zawierają następującą informację w wyraźnie widocznym miejscu: "Copyright © 1996-2023 Armagard Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiałów nie można kopiować ani rozpowszechniać w celach komercyjnych lub w celu uzyskania jakiegokolwiek wynagrodzenia bez uprzedniej pisemnej zgody Armagard Ltd.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące warunków i zasad użytkowania skontaktuj się z nami.

Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności.

Warunki i zasady użytkowania produktów firmy znajdziesz tutaj.