Nema 4 co to jest?

NEMA 4

Nema jest standardem, według którego określa się jaką ochronę zapewniają obudowy. IP54 to standard, oznaczający, że obudowy mogą chronić sprzęt w zapylonym środowisku, a IP65 wskazuje, że chronią one sprzęt komputerowy w mokrych warunkach pracy. Obudowy są idealne do zastosowania w środowisku fabrycznym, pomagają zapewnić realizację planów i ciągłość produkcji.

kompaktowa obudowa