Nema 4 Co To Jest?

NEMA 4

Nema jest standardem, według którego określa się jaką ochronę zapewniają obudowy. IP54 to standard, oznaczający, że obudowy mogą chronić sprzęt w zapylonym środowisku, a IP65 wskazuje, że chronią one sprzęt komputerowy w mokrych warunkach pracy. Obudowy są idealne do zastosowania w środowisku fabrycznym, pomagają zapewnić realizację planów i ciągłość produkcji.

Bryzgoszczelna Szafka Na Komputer Inox SENC-300 — widok z lewej strony | Nema 4 enclosures
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną — informację o produkcie oraz jego cenę