Poziomy IP

Stopnie Ochrony Zapeniane przez Obudowy

Standard ten opisuje system klasyfikacji stopni ochrony zapewnianych przez obudowy sprzętu elektronicznego. Ustalone przez Europejski Komitet Normalizacyjny ds. Elektroniki (CENELEC), standardy zostały stworzone do określania stopnia ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego zapewnianego przez obudowy. Dzięki przypisaniu różnych kodów numerowych, stopień ochrony produktu może być łatwo i szybko zidentyfikowany. Dla przykładu, w kodzie IP 54, 5 identyfikuje stopień ochrony przed ciałami stałymi a 4 określa stopień ochrony przed cieczami.

Pierwsza cyfra stopnia ochrony IP — stopień ochrony obudowy przed ciała stałe (kurz itp.)
Pierwsza Cyfra STOPIEŃ OCHRONY (Pierwsza Cyfra Kodu)
Krótki Opis Definicja
0 Brak ochrony -
1 Chronione przed twardymi ciałami obcymi o średnicy 50mm i większymi Przedmiot doświadczenia, kula o średnicy 50mm, nie powinna penetrować wnętrza.1
2 Chronione przed twardymi ciałami obcymi o średnicy 12,5 i większymi. Przedmiot doswiadczenia, kula o średnicy 12,5mm, nie powinna penetrować wnetrza.1
3 Chronione przed twardymi ciałami obcymi o średnicy 2,5mm i większymi. Przedmiot doswiadczenia, kula o średnicy 2,5mm, nie powinna penetrować wnetrza.1
4 Chronione przed twardymi ciałami obcymi o średnicy 1mm i większymi Przedmiot doświadczenia, kula o średnicy 1mm, nie powinna penetrować wnętrza.1
5 Chronione przed kurzem Ochrona przed kurzem nie jest kompletna, ale nie powinien on penetrować tych obszarów, gdzie jest to niewskazane.
6 Całkowicie chronione przed kurzem Całkowita ochrona przed wpływem kurzu.
1 Całkowita średnica obiektu nie powinna przeniknąć przez obudowę
Druga cyfra stopnia IP — stopień ochrony obudowy przed różnymi formami wilgoci, płyny (woda itp.)
Druga Cyfra STOPIEŃ OCHRONY (Druga Cyfra Kodu)
Krótki Opis Definicja
0 Brak ochrony -
1 Chronione przed pionowo spadającą wodą Woda spadająca pionowo nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
2 Chronione przed pionowo spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 15°. Woda spadajaca na obudowę pionowo pod kątem 15° nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
3 Chronione przed mgłą wody. Mgła wody spadająca na obudowę pionowo pod kątem 60° nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
4 Chronione przed bryzgami wody. Bryzgi wody padajace na obudowę pod dowolnym kątem ze wszystkich stron nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów.
5 Chronione przed strumieniami wody. Woda kierowana na obudowę strumieniem z dyszy pod dowolnym kątem nie powinna wywołać żadnych niepożądanych efektów.
6 Chronione przed silnymi strumieniami wody. Woda kierowana na obudowę silnymi strumieniami z dyszy pod dowolnym kątem nie powinna wywołać żadnych niepożądanych efektów.
7 Chronione przed efektami chwilowego zanurzenia w wodzie. Woda nie może penetrować urządzenia jeżeli jest ono zanurzone na głębokość 1m z uwzględnieniem wskazanych warunków czasowych i ciśnieniowych
8 Chronione przed efektami długotrwałego zanurzenia w wodzie. Nie powinny wystąpić żadne niepożadane efekty jeżeli obudowa jest zanurzona w wodzie długotrwale pod zatopiona jest pod wodą, przy warunkach uzgodnionych między producentem a uzytkownikiem, jednak bardziej surowych niż w przypadku 7.