Polityka prywatności

Polityka prywatności w odniesieniu do wykorzystania armagard.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przechowywane w tajemnicy i tylko w celu zbierania i wykorzystywania informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Nie przekazujemy twoich danych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony Twojej prywatności.

Twoje prawo do prywatności jest bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli zdecydujesz się przekazać nam informacje o sobie, zaufasz nam, że działamy w odpowiedzialny sposób. Dlatego wprowadziliśmy politykę ochrony Twoich danych osobowych.

Jako warunek zapytania za pośrednictwem strony internetowej Ar-magard (jak opisano poniżej), wyrażasz zgodę na odpowiednie warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności, która może być okresowo ak-tualizowana.

Jak zbieramy Twoje dane:

Podczas procesu rejestracji zapytania i zarządzania kontem, nasze for-mularze zapytania wymagają podania przez użytkownika imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu i wiadomości. Korzystamy z danych kontaktowych klienta podanych w formularzu, aby natychmiast skontaktować się z klientem w sprawie jego zapytania, i wykorzystamy je do przyszłej komunikacji / aktualizacji sprzedaży, w ra-zie potrzeby.

Po wypełnieniu formularza użytkownik wyraził zgodę na kontakt z nami z poniższych powodów, w oparciu o uzasadnione zainteresowanie naszą firmą i produktami.

Co więcej, wszelkie dodatkowe informacje zebrane podczas rozmowy na temat zapytania (przez telefon lub e-mail) są traktowane w taki sam sposób, jak dane formularza z witryny. Jeśli dostarczysz nam zdjęcia z lokalizacji lub referencje dotyczące produktów, będą one podlegać tym samym wymogom użytkowania.

Twoje dane mogły również zostać zebrane, jeśli odwiedziłeś stoisko firmy Armagard na wystawie, czy to w formie pisemnej wiadomości, czy też skanu kodu paskowego twojego identyfikatora. Armagard potraktuje te informacje w taki sam sposób, jak formularz zapytania, ponieważ wyra-ziłeś zgodę na wymianę informacji.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje:

W oparciu o uzasadnione zainteresowanie przetwarzamy Twoje dane w celu ułatwienia zapytania i sprzedaży produktów za pośrednictwem komunikacji e-mail, jak i innymi metodami.

Używamy Twojego adresu IP w celu diagnozowania problemów z naszym serwerem i administrowania naszych stron internetowych. Używamy pliki cookie w celu dostarczania treści związanych z Twoimi zainteresow-aniem. Ponadto nasze serwery internetowe śledzą informacje o wizytach na naszych stronach internetowych. Na przykład, używamy statystyki, które pokazują dzienną liczbę odwiedzających nasze witryny, czas spędzony w witrynie, częstotliwość wizyt, codzienne żądania, które otrzymujemy dla poszczególnych stron w naszych witrynach, kraje, z których pochodzą zapytania, oraz wszelkie istotne dane wzorcowe . Zebrane statystyki używane są wewnętrznie, aby lepiej świadczyć usługi i mogą być udostępniane innym, ale statystyki nie zawierają żadnych danych osobowych i nie można ich wykorzystać do gromadzenia takich informacji.

Nie ujawniamy nazwy klienta, adresów ani informacji o koncie osobom trzecim niezwiązanym z firmą, z wyjątkiem:

  • Gdy klient prosi lub wyraża zgodę na ujawnienie.
  • W przypadku gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. W odpowiedzi na dochodzenie sądowe lub oszustwo).
  • Zatwierdzone platformy podmiotów zewnętrznych zgodne z GDPR, z których korzystamy w działach marketingu, księgowości, sprzedaży i różnych działach itp.
  • W przypadku, gdy zgodziliśmy się udzielić informacji w ramach umów negoc-jowanych i gdy klient został poinformowany o możliwości wymiany informacji dla konkretnych celów marketingowych lub innych podobnych celów za pośrednictwem uprzedniej bezpośredniej komunikacji, po tym, jak klient ot-rzymał odpowiednią możliwość i czas na odrzucenie.

Informacje dotyczące płatności i bezpieczeństwa:

Dane karty kredytowej są pobierane przez telefon, gdy tylko dostarczysz nam takie poufne informacje, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich ochrony. Podejmiemy również rozsądne środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe podczas przechowywania ich cyfrowo i fizycznie. Twoje informacje są bezpiecznie przesyłane do naszych serwerów internetowych przy użyciu protokołu SSL, a także podejmowane są środki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji.

Prawa autorskie do strony internetowej:

Prawa autorskie © Armagard Ltd - Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały te, o ile nie zaznaczono inaczej (w tym w szczególności wszystkie artykuły, tekst, obrazy, filmy, logo i projektowanie) są chronione prawami autorskimi © Armagard Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały Armagard Ltd mogą być kopiowane i rozpowszechniane tylko w ograniczonym zakresie do celów niekomer-cyjnych, pod warunkiem że wszelkie skopiowane materiały pozostają nienaruszone, a wszystkie kopie zawierają następujące zawiadomienie w wyraźnie widocznej pozycji: "Copyright © Armagard Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone." Materiały te nie mogą być kopiowane lub redystry-butowaniu w celach komercyjnych lub w celu uzyskania odszkodowania w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Armagard Ltd. Jeśli masz pytania na ten temat, skontaktuj się z nami.

Kontakt z nami

Armagard Ltd uważa, że ochrona prawa każdej osoby do prywatności jest podstawą jakości relacji z klientami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk tej witryny lub kontaktów z tą witryną, możesz skontaktować się z nami.