Jak zaktualizować technologię komputerów przemysłowych przy niskich kosztach?

technologię komputerów przemysłowych
Przemysłowe technologie komputerowe rozwijają się w takim tempie, że nawet sto-sunkowo nowy sprzęt na rynku szybko staje się szybko przestarzały.

Koszt modernizacji przemysłowej technologii komputerowej i oprogramowania co kilka lat staje się bardzo kosztowny. Istnieje lepszy sposób na utrzymanie aktualności technologii komputerowej i obniżenie jej kosztów.

Przemysłowa technologia komputerowa zaprojektowana została, aby znosić rygory nowoczesnej produkcji. Zaawansowana technologia komputerowa usprawnia procesy produkcyjne, poprawia produktywność i zwiększa wydajność operacji przemysłowych.

Nie ma wątpliwości, że przemysł komputerowy na nowo zdefiniował produkcję. Jednak cena postępu jest wysoka dla firm. Inwestowanie w zaawansowaną przemysłową technologię komputerową może znacznie obniżyć zyski.

Klątwa zaawansowanego komputera przemysłowego

zintegrowane komputery przemysłowe
Choć dobre dla przemysłu wytwórczego, zintegrowane komputery przemysłowe mogą stać się prob-lematyczne.

Co więcej, utrzymanie i modernizacja technologii komputerów przemysłowych może zwiększyć koszty. Nowoczesne przemysłowe sieci komputerowe są tak zaawansowane, że gdy coś pójdzie nie tak, to mało jest prawdopodobne, aby wewnętrzny technik IT zdi-agnozował i naprawił problem.

Konsekwencją tego jest, że musisz zadzwonić do specjalisty komputerowego, który naprawi lub wymieni wadliwe lub uszkodzone systemy - zazwyczaj na twój koszt. Firmy produkcyjne starają się walczyć z tym problemem i zaczynają rekrutować inżynierów informatyków, aby obniżyć opłaty za utrzymanie systemów.

Średnia pensja inżyniera komputerowego w Wielkiej Brytanii wynosi £31.645 i $115.080 w USA. Jednak dla niektórych firm zatrudnienie jest lepsze niż płacenie rocznych opłat za utrzymanie.

Wiele firm produkcyjnych jest na łasce dostawców komputerów przemysłowych. A więc jest to kwestia rekrutacji inżynierów informatyków, którzy pominą roczne opłaty za konserwację, albo będą musieli zapłacić roczne opłaty za utrzymanie, które są płatne bez względu na to, czy komputer przemysłowy zawiedzie, czy nie.

Ostatecznie firmy produkcyjne tracą kontrolę nad utrzymaniem swoich przemysłowych sys-temów komputerowych i kosztami utrzymania ich funkcjonowania. Zaawansowana techno-logia komputerowa jest świetna dla branży, ale nie wtedy, gdy odbiera sterowanie tym, którzy jej używają!

Odzyskiwanie kontroli

Obudowy komputerów przemysłowych
Obudowy komputerów przemysłowych mają lepszy stosunek wartości do ceny niż systemy zintegrowane.

Zależność od zintegrowanych przemysłowych systemów komputerowych może być spektaku-larna. W przypadku awarii systemu, zakładając, że nie masz personelu, który mógłby poradzić sobie z problemem na miejscu, możesz czekać godziny, dni lub tygodnie na naprawę lub wymianę sprzętu komputerowego.

Co jeśli ten komputer ma kluczowe znaczenie dla twojej działalności biznesowej? Zostajesz z systemem, którego nie znasz, nie wiesz ja go naprawić, a twój proces produkcyjny jest niec-zynny, czego konsekwencją są opóźnienia, utracone dochody, utrata zaufania klientów i utra-ta reputacji.

To wysoka cena do zapłacenia. Można jednak uniknąć tego wszystkiego, zachowując kontrolę nad konserwacją przemysłowych systemów komputerowych, korzystając z dobrze znanego sprzętu oraz technologii, którą technicy IT mogą naprawić, wymienić lub zaktual-izować na warunkach. W jaki sposób…?

Szafa Na Komputer Przemysłowy umożliwia firmom produkcyjnym używanie stand-ardowych komputerów "biurowych" w hali produkcyjnej. Bierzesz komputer biurowy z półki i używasz go w środowisku przemysłowym, nie martwiąc się o uszkodzenie lub będąc bez in-tegralnych systemów komputerowych w fabryce.

W porównaniu ze zintegrowanymi przemysłowymi systemami komputerowymi obudowy są bardziej opłacalne, umożliwiają korzystanie z dobrze znanej technologii komputerowej oraz zapewniają swobodę i elastyczność w zakresie naprawy, wymiany lub modernizacji sprzętu przemysłowego IT bez potrzeby korzystania ze specjalistycznych inżynierów informatycznych.

Obudowy komputerowe oznaczają brak wykupowania kosztownych pakietów serwisowania komputera, zatrudniania inżynierów informatycznych lub polegania na dostawcach w celu rozwiązania problemów. Ostatecznie możesz obniżyć koszty utrzymania i przejąć kontrolę nad przemysłową siecią komputerową.

Aby omówić opcje obudowy komputera przemysłowego i ceny, zadzwoń do Armagard na 22 526 6149.